PARAIŠKOS NAV'UI IŠMOKOMS GAUTI DĖL CORONA VIRUSO SITUACIJOS NORVEGIJOJE

PARAIŠKOS NAV'UI IŠMOKOMS GAUTI DĖL CORONA VIRUSO SITUACIJOS NORVEGIJOJE

Dėl Corona viruso situacijos Norvegijoje daug kam kyla klausimų kokios išmokos priklauso jei:

- Jūs privalote likti namuose su vaiku iki 12 metų, užsidarius darželiams ir mokykloms

- Jūs gavote laikiną arba visišką atleidimą dėl Corona viruso situacijos,

- Jūs gavote nedarbingumo lapelį iš savo šeimos gydytojo dėl Corona viruso situacijos

Jums priklauso šios išmokos:

1. Privaloma vaiko priežiūros kompensacija dėl Corona viruso situacijos, kai darželiai ir mokyklos uždaryti

- Nuo šių metų Kovo 13d. tėvai, kurie privalomai turi likti namuose su vaikais iki 12 metų ir jaunesniais dėl Corona viruso situacjos užsidarius darželiams ir mokykloms, gali siųsti paraišką dėl vaiko priežiūros namuose kompensacijos.

- Turint vieną arba du vaikus iki 12 metų ir jaunesnius kiekvienas iš tėvų turi teisę gauti 20d. kompensaciją. Kompensaciją turi mokėti darbdavys, kur 3 pirmos kompensacijos yra padengiamos darbdavio, toliau darbdavys susigražina iš NAV.

- Jei turite 3 ar daugiau vaikų iki 12 metų ir jaunesnius Jums priklauso po 30 dienų kiekvienam iš tėvų. 3 pirmos kompensuojamas dienas apmoka darbdavys, likusias 27 dienas moka Folketrygden (Valstybinis socialinis draudimas).

- Vieniši tėvai gauna dvigubai kompensuojamų dienų, t.y. 40dienų. Darbdavys privalo kompensuoti 3 pirmas dienas, toliau moka NAV.

2. Bedarbio pašalpa, kai esate laikinai arba visai atleistas dėl Corona viruso situacijos

- Bedarbio pašalpa laikinai arba pilnai atleidus iš darbo dėl Corona viruso situacijos sudaro: 

  80% bedarbio pašalpa jeigu užirbote iki 3G arba

  62,4% bedarbio pašalpa jeigu uždirbote nuo 3G iki 6G.

  1G - 99858 Kr per metus arba 8322Kr per menesį.

- Kad gauti bedarbio pašalpą Jūs turite būti uždirbęs 74893 Kr  (0,75G) per paskutinius 12 mėnesių arba 224680Kr (2,25G) per paskutinius 3 metus, 36 mėnesius.  Šis įstatymas įsigalioja nuo Kovo 20d. Tai galios tiek laikinai atleidus iš darbo. tiek visiškai atleidus iš darbo

3. Ligos pašalpa. Jūsų šeimos gydytojas privalo išrašyti nedarbingumo lapą, jei:

- Jums yra patvirtinta Corona viruso diagnozė gydymo įstaigoje,

- Jei Jūs turejote kontaktą su asmeniu, kuriam buvo nustatyta Corona viruso diagnozė ir Jūs turite saviizoliuotis

- Jei Jūs privalote sėdėti karantine 14 dienų atvykus iš kitos užsienio šalies

Nedarbingumo lapą galima užsisakyti paskambinus savo šeimos gydytojui.

21.03.2020 14:20