IKI BALANDŽIO 30 DIENOS GALITE REDAGUOTI METINES MOKESČIŲ DEKLARACIJAS(SKATTEMELDING)

IKI BALANDŽIO 30 DIENOS GALITE REDAGUOTI METINES MOKESČIŲ DEKLARACIJAS(SKATTEMELDING)

Jei jau gavote metinę deklaraciją už 2019 metus, bet neesate tikras ar viskas paskaičiuota gerai, galite jau pildyti paraiškas mums, kad peržiųrėtume Jūsų paskaičiavimus metinėse deklaracijose, ar viskas teisingai paskaičiuota.

Anketos peržiūros metu patikrinama, ar galime padėti klientui susigrąžinti daugiau permokėtų mokesčių. Į pradinį anketos tikrinimą neįeina Jūsų deklaracijos analizė ir konsultacija. 

Deklaracijos tvarkymo kaina yra nuo 300-1000 NOK.

Apie kainą informuojame peržiūrėję užpildytą mokesčių grąžinimo anketą ir atsiųstą pradinę metų deklaraciją.

04.04.2020 17:43