KAS YRA NAV?

NAV yra valstybinė agentūra, pavaldi Darbo ir socialinių reikalų ministerijai, atsakinga už darbo rinkos priemonių, socialinės apsaugos išmokų ir socialinės paramos organizavimą ir finansavimą.

NAV - yra viena didžiausių valstybinių agentūrų Norvegijoje ir valdo trečdalį valstybės biudžeto pagal įvairias schemas, tokias kaip ligos pašalpa, bedarbio pašalpa, pensija, piniginė parama, pašalpa vaikams ir pan.

NAV - lietuviškai galėtume įvardinti kaip Darbo Birža.

KOKIAS PASLAUGAS TEIKIA NAV?

DARBAS:                      

- BEDARBIŲ REGISTRACIJOS SISTEMA (ARBEIDSLEDIG OG ARBEIDSSØKER), 

- DARBO SKELBIMŲ BAZĖ (LEDIGE STILLINGER),  

- REGISTRACIJA DĖL BEDARBIO PAŠALPOS  LAIKINAI ARBA PILNAI ATLEIDUS IŠ DARBO (DAGPENGER),

- REGISTRACIJA DĖL PAŠALPOS SUSIRGUS (SYKEPENGER), JEI ILGIAU NEI 1 METUS ( Arbeidsavklaringspenger AAP), 

- NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE REGISTRACIJA (YRKESKADE), 

- REGISTRACIJA DĖL INVALIDUMO PAŠALPOS (UFØRETRYGD),

- KITA

ŠEIMA:                                                                                       

- IŠMOKOS UŽ  VAIKUS (FORELDREPENGER,ENGANGSSTØNAD, SVANGERSKAPSPENGER

  BARNETRYGD, KONTANTSTØTTE, BARNEBIDRAG),

- IŠMOKOS ESANT VIENIŠAI MOTINAI AR TĖVUI (UTVIDET BARNETRYG),

- VAIKO ALIMENTŲ IŠIEŠKOJIMAS PER NAV IŠ VIENO IŠ TĖVŲ, KURIAM NĖRA PRISKIRTA VAIKO   GLOBA

- KITA

NAV FORMOS